• VRB

Let op besloten nieuwsberichten zijn alleen beschikbaar als u inlogt.

 

 

Wilt u de nieuwste ontwikkelingen volgen rond Samen Sterk.

Kijk bij downloads onder de rubriek Samen Sterk !

Graag nog jullie aandacht voor het volgende

Diverse partyen zijn druk bezig om de rijopleiding in Nederland naar een hoger niveau te tillen, Middels de Alliantie SAMEN STERK.

Hiervoor moet veel feedback en informatie verzameld worden.

Via de onderstaande links kunnen 2toDrive begeleiders meepraten over de ervaring die ze met hun aspirant chauffeur hebben beleefd.

DUS ouders en begeleiders, Aan de slag.

Facebook: https://www.facebook.com/2toDrive/posts/3061754397206720

Twitter: https://twitter.com/2toDriveNL/status/1296033563704524800?s=20

Instagram: https://www.instagram.com/p/CEEUJg7HAgt/

 

  We zitten als rijschool branche in een moeilijke tijd.

De 1,5 meter samenleving is geboren en daar moet de branche op inspelen en mee gaan dealen.

Jouw VRB rijschool is aangesloten bij Nederlands grootste Branche organisatie, zij wordt bijna dagelijks op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en bijbehorende veranderingen die plaatsvinden.

Momenteel is de Motor en Bromfiets categorie weer aan het opstarten en zijn we achter de schermen, samen met onze beroepspartners, bezig om een protocol te schrijven waaraan we ons, zodra we groen licht krijgen van de Minister, met ons allen aan moeten houden.

Jouw rijschool zal deze als eerste gaan ontvangen en kan daar gelijk op inspelen, zodat we met zijn allen weer zo snel mogelijk kunnen beginnen.

Wij hebben er in ieder geval veel zin in !!

Blijf gezond en veel rijles plezier , de VRB Rijschool

 

De heer/Mevrouw
CBR Medische administratie/EV Postbus 1062
2280 CB RIJSWIJK

Ons kenmerk In behandeling bij

REL/29920 Rijgeschiktheid Medisch Onderwerp: blijven rijden met een verlopen rijbewijs

Geachte heer/mevrouw ,

Divisie Rijgeschiktheid

Lange Kleiweg 60 Postbus 1062
2280 CB Rijswijk ZH Tel 088 227 7700 www.cbr.nl

Datum

18 november 2019

U heeft een Gezondheidsverklaring opgestuurd. En u wacht op het besluit van het CBR. Het kan zijn dat uw rijbewijs in de tussentijd verloopt, of al verlopen is. Dat gebeurt bij veel 75-plussers en daar gaan we nu iets aan doen. Het kabinet heeft het volgende besloten: vanaf 1 december 2019 mogen 75-plussers tijdelijk blijven rijden met een verlopen rijbewijs.

Dit geldt ook voor u. In deze brief leest u wat dit voor u betekent.

Vanaf 1 december: rijden met een verlopen rijbewijs

U kunt vanaf 1 december rijden met een verlopen rijbewijs tot u van het CBR een besluit heeft ontvangen. Dit kan uiterlijk tot een jaar nadat uw rijbewijs is verlopen. Als het besluit positief is, kunt u daarna een nieuw rijbewijs aanvragen bij de gemeente. Als het besluit negatief is, mag u vanaf dan niet meer rijden.

Uw medische keuring loopt door

U heeft bericht van ons gehad dat u naar een arts of specialist moet, voor een keuring. Of u krijgt dat bericht binnenkort. Zorg dat u de afspraken maakt zodra u dit bericht krijgt. Als u hier te lang mee wacht, sturen wij u een herinnering. Als u hier niet op reageert, dan stoppen wij de procedure. U krijgt dan bericht dat u niet meer mag rijden met uw verlopen rijbewijs.

Wat mag wel, wat mag niet?

U mag uw huidige rijbewijs blijven gebruiken. Er gelden wel extra regels als u rijdt met een verlopen rijbewijs.

 • -  U kunt alleen in Nederland rijden, dus niet in het buitenland.

 • -  U kunt alleen met uw auto (B), auto met aanhanger (BE), motor (A), tractor (T) en bromfiets

  (AM) rijden. Dus niet met vrachtwagen of bus (C of D, CE of DE).

 • -  Uw verlopen rijbewijs is niet geldig als legitimatiebewijs.

  Twijfelt u zelf of u nog wel veilig kunt rijden? Bijvoorbeeld omdat uw gezondheid achteruit is gegaan? Neem dan contact op met de klantenservice van het CBR. Zij helpen u graag verder.

blad 1 van 2

Ongeval of aangehouden?

 • -  Bij een ongeval bent u gewoon verzekerd.

 • -  Ook kan de politie altijd zien of u mag rijden met uw verlopen rijbewijs. Zij controleren dit ter

  plekke bij de RDW.

 • -  Komt u in aanraking met de politie, omdat u niet veilig rijdt? Bijvoorbeeld vanwege uw

  medische situatie, of omdat u met alcohol of drugs hebt gereden? Dan meldt de politie dit aan het CBR. Het CBR kan dan bepalen dat u niet meer mag rijden met dit verlopen rijbewijs.

  Vraagt iemand anders namens u informatie op?

  Het CBR mag nooit persoonsgebonden informatie over anderen geven. Ook niet over de ontvangst van gegevens. Alleen als u hier schriftelijk toestemming voor geeft, mag iemand anders namens u informatie opvragen. Dit doet u met een machtigingsformulier: www.cbr.nl/machtiging.

  Heeft u vragen?

  Op Mijn CBR kunt u lezen hoe het staat met uw Gezondheidsverklaring. Ook op onze website www.cbr.nl/rijdenmeteenverlopenrijbewijs vindt u meer informatie. Veel vragen en antwoorden vindt u ook op www.cbr.nl/steleenvraag.

  Met vriendelijke groet, CBR, divisie Rijgeschiktheid

  Dit bericht is geautomatiseerd tot stand gekomen en daarom niet ondertekend.

Vanwege het 50-jarig bestaan geeft SCHEEL-autofauteuils een korting van 10% op de aanschaf van een nieuwe SCHEEL-autostoel aan rijinstructeurs/rijschoolhouders die aangesloten zijn bij de VRB. Voorwaarde voor deze korting is dat de SCHEEL-autostoel wordt besteld vóór 31 december 2019. Zie voor meer informatie bij "Partners" op de VRB-website.

 

Beste opleider,

Het theorie-examen auto zal vanaf 1 november wijzigen. Wij denken dat leerlingen die zich goed hebben voorbereid op
het theorie-examen hiermee een hogere slagingskans hebben en dat leerlingen die zich onvoldoende hebben
voorbereid niet meer zullen slagen. We zijn ervan overtuigd dat een betere theoretische voorbereiding leidt tot betere
(en veiligere) bestuurders en efficiënter lesgeven in de praktijk.

De komende maanden zitten we in een overgangssituatie tussen de oude en nieuwe situatie. Het is niet zo dat
leerlingen vanaf 1 november ineens nieuwe theorie moeten leren. De lesstof én de exameninhoud blijft precies
hetzelfde. Wel zal er van leerling gevraagd gaan worden dat ze ook daadwerkelijk gaan leren.

Leerlingen die dus nu over ‘oud’ lesmateriaal beschikken, kunnen zich nog prima daarmee voorbereiden op een
eventueel ‘nieuw’ theorie-examen. Net zoals leerlingen die ‘nieuw’ materiaal hebben en nog een ‘oud’ examen doen.
Onze leermiddelen zijn of worden helemaal aangepast aan de nieuwe methodiek. De meeste aanpassingen zullen rond
15 oktober gedaan worden. Als opleider hoeft u hier niets voor te doen.

De lesstof hebben we nu volgens de nieuwe onderwerpen ingedeeld. Zowel in het theorieboek als in de digitale
opleidingen. Het voordeel van dezelfde indeling tussen de examens en de lesstof is dat de leerling dan precies weet
welk onderdeel hij nog eens moet doornemen.

De samenvattingen zijn uit het theorieboek verdwenen. Daarvoor in de plaats is een uitgebreide toets gekomen.
En uiteraard hebben we alle theorie-examens aangepast naar de nieuwe methode. Bovendien kunnen onze theorieexamens
nu ook geoefend worden als verlengd examen (met meer tijd en geluid) en is het examen geschikt gemaakt
voor mensen met kleurenblindheid.

We kunnen ons voorstellen dat u naar aanleiding van deze ontwikkelingen veel vragen hebt. Daarom hebben we de
meeste vragen alvast in dit document opgenomen samen met de antwoorden.

Mocht u nog vragen hebben die hier niet beantwoord worden, dan willen we u vragen deze zoveel mogelijk via e-mail
te stellen aan support@lensmedia.nl.

We kunnen ons voorstellen dat ook leerlingen veel vragen hebben. Daarom hebben we ook een leerlingflyer ontwikkeld,
die we vanaf heden gratis meeleveren met onze leermiddelen.

Deze flyer is eventueel door u los te bestellen in een aantal van 50 stuks. De flyer is gratis maar we vragen alleen €3,90
verzendkosten excl. BTW. Wanneer u daar gebruik van wilt maken, kunt u dat aangegeven via support@lensmedia.nl.


Met vriendelijke groet,

Peter Somers

cbr info

Voorstel ministerie: jaar doorrijden met verlopen rijbewijs voor 75-plus

cbr 1Om de hinder voor klanten vanwege de lange doorlooptijden bij de medische beoordelingen bij het CBR te verlichten heeft het ministerie van I&W voorgesteld dat 75-plussers vanaf 1 december 2019 onder bepaalde voorwaarden mogen blijven rijden als hun rijbewijs verloopt. >>

Voorstel ministerie: jaar doorrijden met verlopen rijbewijs voor 75-plus

 

 

Lange doorlooptijden nog niet opgelost

cbr 2Lange doorlooptijden nog niet opgelost
Sinds juli helpen we iedere nieuwe klant die een gezondheidsverklaring indient via ons nieuwe digitaal systeem. >>

 

 

 

Klantenquête uitgebreid

cbr 3Het CBR streeft naar een hoogwaardige dienstverlening. Daarom houdt het al sinds maart 2014 een dagelijkse klantenquête onder alle kandidaten voor het autopraktijkexamen. >>

 

 

 

 

Vervallen vrijstelling code 95

cbr 5Chauffeurs die zijn geboren voor 1 juli 1955 hebben ooit, vanwege de leeftijd, automatisch de code 95 op het rijbewijs gekregen. De Europese Commissie vindt dat het automatisch geven van de code 95 niet had mogen plaatsvinden. >>

 

 

Reserveren recreatievaartexamens kan vanaf oktober bij CBR

cbr 6Vanaf 1 januari 2020 neemt het CBR de recreatievaartexamens af. Het gaat om het Klein vaarbewijs I en II en het Groot pleziervaartbewijs. >>

Lenoir Opleidingen biedt alle leden van VRB 10% korting op WRM bijscholingscursussen (inclusief IBKI kosten), die geboekt worden voor 1 november 2019. Dit wil zeggen dat de reservering gemaakt is voor 01-11-2019. De cursusdag zelf mag ook na deze datum plaatsvinden.

Lenoir Opleidingen verzorgt WRM bijscholingscursussen op 18 verschillende locaties in heel Nederland. Er is dus altijd een bijscholingslocatie bij jouw in de regio! Kijk op https://allesvoorrijinstructeurs.nl/startdata-cursussen.html voor een overzicht van alle bijscholingsmogelijkheden. Hier kun je ook aanmelden voor je cursus. Vermeld op het inschrijfformulier dat je lid bent van de VRB. De korting wordt dan door Lenoir Opleidingen van het totaalbedrag in mindering gebracht

Naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant van afgelopen maandag waarin weer een zeer éénzijdig verhaal werd geplaatst over de gang van zaken bij het indienen van een gezondheidsverklaring hebben we als bestuur gemeend toch een keer openlijk te moeten reageren naar de redactie van de Volkskrant. De rol van het CBR- de keuringsartsen- de medische specialisten maar ook van de rijschoolhouders werd verkeerd weergegeven. Niet duidelijk werd geschreven welke rol de verschillende partijen moeten spelen maar ook welke kosten door welke partij in rekening worden gebracht.

https://www.volkskrant.nl/es-b88c5ed1b

Reactie van de VRB:

Lange procedures bij het vaststellen rijgeschiktheid.

Helaas dringt het bij rijbewijsleerlingen (en hun ouders) nog steeds niet altijd door dat het traject om een Verklaring van Geschiktheid bij iemand die een vraag met JA moet beantwoorden wel eens lang kan duren.

Je stuurt digitaal een Gezondheidsverklaring in via www.mijncbr.nl en wanneer je alle vragen met Nee kunt beantwoorden heb je nog dezelfde dag die broodnodige verklaring binnen. Niets aan de hand dus, de verklaring is zolang je nog in het rijbewijs-examentraject zit onbeperkt geldig.

Maar als je ook maar één vraag met Ja moet beantwoorden kom je in een ander digitaal bakje terecht en kan het afhankelijk van hetgeen er aan de hand is langer duren. Zeker als je wordt doorverwezen naar een medisch specialist die op zijn beurt kampt met wachttijden of voor het bepalen van zijn bevin-dingen weer afhankelijk is van andere behandelende specialisten. En als je langs meerdere artsen moet dan zul je tegen nog langere afhandeltijden aanlopen. Alle digitale systemen ten spijt.

Je doet er daarom als rijbewijs leerling verstandig aan om nog voor dat je aan het rijbewijstraject begint goed na te denken of al vaststaat dat je een vraag met Ja moet beantwoorden. Je rijinstructeur zal dit zonder de medische achtergronden te willen weten bij de aanmelding ook bespreken.

Aan het CBR ben je als kandidaat alleen maar € 37,80 verschuldigd hoe lang of kort het traject duurt. Het kostenverhaal voor de medisch specialist(en): die tarieven worden door NZA vastgesteld en betaal je ook rechtstreeks aan die specialist. En wanneer een rijtest deel uit gaat maken van het traject en er een lesauto nodig is dan komen de kosten hiervoor ook voor rekening van de kandidaat. En omdat er maar op 30 CBR oproepplaatsen rijtesten worden afgenomen kan dat qua inzettijd al snel 3 lesuren beslaan.

We hopen als branchevereniging VRB dat het verhaal van Mevr. Van Wolferen geen opmaat is om me-dische zaken niet naar waarheid in te vullen. Want de ene kant van het verhaal is dat in Nederland extra steun wordt geboden tijdens de reguliere schoolopleiding aan mensen met gedragsbeperkingen maar anderzijds kan hieruit voortvloeien dat er extra en zorgvuldige procedures bij het CBR moeten worden doorlopen. Dat heeft de wetgever in Nederland in het belang van de Verkeersveiligheid nou eenmaal bepaald.

Zaken die beter kunnen en moeten daar lopen we niet voor weg, we stellen ze ook regelmatig ter dis-cussie bij het CBR, maar als derde partijen moeten worden ingeschakeld is dat niet het CBR aan te reke-nen. Iedereen moet een eerlijke kans krijgen om een rijbewijs te kunnen halen waarbij opgemerkt dat kandidaten met ASS bijzondere talenten hebben die we moeten koesteren.

Algemene tip: lees de rijbewijstips die het CBR samen met de 3 brancheverenigingen heeft samenge-steld.

Bekijk hier onder het filmpje van het CBR met de 7 examentips

Vereniging Rijschool Belang
Vereniging Rijschool Belang
Vereniging Rijschool Belang