• VRB

Let op besloten nieuwsberichten zijn alleen beschikbaar als u inlogt.

 

Ingreep gehad voor je rijexamen? Vanaf volgende week moet je minimaal zes weken wachten voordat je een herexamen mag doen. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) stelt deze verplichte wachttijd in omdat de rijvaardigheid van de examenkandidaten vaak te slecht is.

Woordvoerder Irene Heldens van CBR: “Elke maand breken we gemiddeld 180 rijexamens voortijdig af omdat de kandidaten een direct gevaar vormen voor zichzelf, de examinator en het overige verkeer. De kandidaten kennen de voorrangsregels niet, snijden andere weggebruikers af en maken fouten met schakelen of sturen. Het komt zelfs wel eens voor dat het examen al op de parkeerplaats wordt stopgezet.” 

Aantal ingrepen is toegenomen

In 2017 breekt het CBR 1778 examens voortijdig af en over de eerste 9 maanden van 2018 zijn dat er al 1679. Heldens: “Het aantal ingrepen is alleen maar toegenomen, misschien omdat onze examinatoren doorhadden dat ze het examen niet hoeven af te maken als het onveilig is." In Noord-Holland worden de meeste rijexamens voortijdig gestopt, namelijk 576 en in Limburg de minste: 27 examens. De wachttijd is overigens niet bedoeld als straf, benadrukt Heldens. “Het is de gemiddelde tijd die een kandidaat nodig heeft om zijn rijvaardigheid op peil te krijgen.” 

Brancheorganisatie Vereniging Rijschool Belang is blij met de maatregel. Secretaris Irma Brauers: "De maatregel is een stap in de goede richting, maar er schort nog veel. Gemiddeld doet een Nederlander er 38 lessen over voordat hij klaar is voor het rijexamen. Dat wordt niet altijd duidelijk gecommuniceerd door rijschoolhouders. Er wordt beweerd dat je na tien lessen of vijf dagen al rijexamen kunt doen. Maar dat is echt niet mogelijk. Natuurlijk rijden er mensen in Nederland rond die in tien lessen hun rijbewijs hebben gehaald. Maar die mensen zijn nu 70 of 80 jaar zijn en deden examen toen de Nederlandse wegen een stuk minder complex waren. Met de huidige verkeersdrukte in Nederland anno 2018 moet je bedenken dat je veel meer lessen nodig hebt.”

Rijschoolhouders zijn zakenmannen

Brauers mist bij veel rijschoolhouders beroepsethiek. “Ze zijn geen leraren, maar zakenmannen. Hun motor is niet lesgeven, maar zoveel mogelijk geld verdienen. Mijn man, die al 38 jaar een rijschool runt, krijgt nog steeds buikpijn als een van zijn leerlingen zakt. Hij is een docent in hart en nieren en autorijles geven is echt zijn passie. Maar tegenwoordig zitten er zoveel rijschoolhouders tussen die even snel het WRM-certificaat hebben gehaald en voor wie het belangrijkste motief om rijles te geven ‘geld verdienen’ is. En deels zijn de mensen ook zelf schuldig, ze lezen zich niet goed in. Opmerkelijk, want voor de peuterschool van hun kind, of de middelbare school wordt vaak uitgebreid onderzoek gedaan, maar bij een rij-opleiding wordt vooral gekeken naar prijs en snelheid. Ik vind dat onbegrijpelijk.” 

Het CBR voert in de maand oktober 3 onderzoeken uit waaraan u en/of uw leerlingen kunt mee doen via de deze link.

Gisteren verscheen er een artikel van de NOS over "rampzalige rij-instructeurs".  Het artikel inclusief het bijbehorende filmpje is te zien via deze link: NOS nieuws

GIF Banner 2A Auto MONO 300x250 kopie

Alle informatie over rij MONO kunt u vinden op de website: daar kun je mee thuis komen.

De VRB heeft direct na de lancering van de MONO campagne toestemming gevraagd om gebruik te mogen maken van alle campagne beeldmerken die hiervoor beschikbaar zijn.

We roepen alle VRB leden op om zo min mogelijk gebruik te maken van de mobiele apparatuur tijdens het lessen. Ook niet handsfree want een leerling vindt dit gedrag later dan ook normaal. Iedere afleiding moet worden voorkomen. Stel volgens de hiervoor beschikbaar gestelde instellingen je telefoon in deze aan de beller op apper meldt dat je aan het rijden bent.

In noodgevallen wordt deze gedeblokkeerd wanneer iemand binnen 3 minuten twee keer belt. We geven als beroepsgroep een goed signaal af naar leerlingen maar ook naar alle weggebruikers.

Klik op onderstaande link om de PDF te openen.

Overzicht regionaal examenplaats overleg najaar 2018 (pdf)

 

 

Het CBR is bezig een nieuw systeem op te zetten. Het doel is dat de RIS-administratie wordt geautomatiseerd. Ze zijn met de nieuwe RIS-instructeurs gestart. “Als iemand een nieuwe RIS-pas moet krijgen of als iemand een vervangende RIS-pas moet worden toegestuurd  met dezelfde einddatum als op de huidige RIS-pas stond dan wordt deze uit de regiolijst gehaald en komt deze instructeur in een nieuw systeem.

Let er wel op dat je RIS pas moet worden toegevoegd aan het TOP systeem. Dan kun je niet zelf, maar een kort mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met het verzoek om je pasnummer toe te voegen aan jet TOP account volstaat om dit in orde maken.

 

 

Dit zijn de belangrijkste punten van de versoepeling, de precieze wijzigingen zijn door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gepubliceerd in de Staatscourant. Aanleiding voor deze versoepeling zijn adviezen van de GezondheidsraadAlle regels voor de rijgeschiktheid vindt u in de Regeling eisen geschiktheid 2000.

Tevens worden op de regio bijeenkomsten die het CBR heeft gepland voor dit najaar,  workshops georganiseerd waar rijinstructeurs tekst en uitleg krijgen over de aandachtspunten waar een een DPR naar kijkt bij een rijproef.

Wat verandert er?

  • Hersentumoren
   Voor mensen met een auto-, motor- en/of T-rijbewijs wordt de geschiktheidstermijn bij een hersentumor aangepast van drie jaar naar onbeperkt. Hiervoor moet u volledig genezen zijn of vanwege de stabiele situatie niet meer onder controle staan van een behandelend specialist. Voor het vrachtauto- en busrijbewijs mag er geen sprake zijn van een functiestoornis die van invloed is op de rijgeschiktheid, bijvoorbeeld verlamming of beperking van het gezichtsveld.
  • Hypofysetumoren
   Heeft u een hypofysetumor, dan kunt u geschikt worden verklaard voor een vrachtauto- en busrijbewijs als u geen functiestoornis heeft die van invloed is op de rijgeschiktheid. De keuring moet worden uitgevoerd door een internist-endocrinoloog. Ook voor het auto-, motor- en/of T-rijbewijs moet de keuring voortaan door een internist-endocrinoloog worden uitgevoerd.
  • Schizofrenie/psychose
   Mensen met een auto-, motor- en/of T-rijbewijs, die volledig hersteld zijn na een psychotische periode of succesvol worden behandeld voor een schizofreniespectrumstoornis, kunnen toestemming krijgen om het rijbewijs voor hun werk te gebruiken (code 101). Voorwaarde is een positief advies van de psychiater. Met code 101 mag u privé rijden en daarnaast beroepsmatig voor maximaal vier uur per dag, maar niet als bijvoorbeeld rijinstructeur of taxichauffeur.

Bron: CBR

Geachte heer/mevrouw,

Sinds 1 januari 2018 is het bij een aantal CCV-examens mogelijk om een examen met tolk af te nemen. Het betreft een pilot van één jaar.

Uit een tussentijdse evaluatie van de pilot zijn een aantal aandachtspunten naar voren gekomen. Twee wijzigingen worden per 15 juni doorgevoerd.

 

Woorden die de kandidaat moet kennen

Op basis van de toets matrijs heeft het CBR voor ieder examen een terminologielijst aangeleverd aan TolkenNet.

Op deze lijsten staan woorden/termen die wel vertaald maar niet omschreven mogen worden. Het is gebleken dat niet alle woorden op deze lijsten in alle talen te vertalen zijn.

Deze terminologielijsten zijn op de website gepubliceerd (https://www.cbr.nl/beroepsexamen-met-tolk.pp).

 

Kandidaten moeten tijdens het examen de woorden van deze lijst in het Nederlands kennen. Als de tolk geen mogelijkheid ziet om het woord te vertalen, noemt hij het Nederlandse woord.

 

Kandidaten die al staan ingepland voor een examen, zullen wij hierover informeren. 

 

Eerst tolk reserveren, dan CBR-examen

In overleg met TolkenNet, raden wij opleiders en kandidaten aan om eerst contact met TolkenNet op te nemen. In overleg met TolkenNet kan een locatie gekozen worden voor de afname van het examen. 

Afhankelijk van welke tolk ingezet kan worden, zou het kostenbesparend kunnen zijn als de kandidaat de tolk tegemoet zou kunnen komen (dit in verband met de reiskosten van de tolk).

Als het gaat om talen waarvoor minder tolken beschikbaar zijn, kan TolkenNet ook meteen aangeven wat mogelijk is.

 

Daarnaast hebben we opleiders en kandidaten, ook namens TolkenNet, dringend gevraagd om bij TolkenNet duidelijk aan te geven dat het om een CCV-examen gaat.

 

Op 14 juni staat dit bericht in CBR Info en op 15 juni op TOP Internet. Ook de website en het vademecum worden aangepast.

14-05-18 | Nieuwe mijlpaal in digitaliseringsproces rijgeschiktheid 

Het CBR zet weer een belangrijke stap in de digitalisering van het rijgeschiktheidsproces. Vanaf vandaag gaan twee nieuwe digitale vragenlijsten voor de Gezondheidsverklaring live. Dit zijn de vragenlijsten voor mensen van 75 jaar en ouder en voor mensen die hun groot rijbewijs willen halen of verlengen. Deze vragenlijsten staan vanaf nu op MijnCBR.nl, het klantenportaal van het CBR. 

Beter uitvragen
Met de nieuwe look en feel is het voor de klant en voor de keurend arts en medisch specialist gemakkelijker om de vragenlijst zo in te vullen dat we de benodigde informatie gericht ophalen. De vernieuwing van de vragen moet ertoe leiden dat mensen gerichter worden verwezen voor een medische beoordeling. De verwerking van de vragenlijsten, de keuringsverslagen (voorheen Geneeskundig verslag) en de rapporten en verslagen van de artsen gaat in toenemende mate via ons nieuwe systeem. 

Nieuwe vragenlijsten, nieuwe stap  

Het digitaliseren van het proces van rijgeschiktheid is een programma van jaren. Sinds januari zijn we stappen aan het zetten die ook direct zichtbaar zijn voor onze klanten. Zo hebben we begin dit jaar het klantenportaal, mijnCBR.nl, vernieuwd. Deze website is modern vormgegeven en geschikt voor mobiel en tablet, zodat mensen gemakkelijker hun gezondheidsverklaring kunnen invullen.   

Vervolgens hebben we de vragen van de vragenlijst voor de Gezondheidsverklaring vernieuwd. In eerste instantie alleen de vragenlijst voor de klanten die een verklaring aanvragen voor rijbewijs A, B, BE of T. Bij deze stap hebben we ook de veiligheidsgraad verhoogd. Omdat het gaat om de uitwisseling van medische gegevens vragen we mensen een DigiD met sms-code te gebruiken. Hiermee waarborgen we de privacy van onze klanten beter.  

Achter de schermen nemen we stapsgewijs ook een nieuw informatiesysteem in gebruik.  

Een systeem waarmee we de klant sneller, eenvoudiger en efficiënter willen helpen. Sinds maart verwerken we steeds meer dossiers in dit nieuwe systeem. De meest recente stap in het proces is het live brengen van nog twee nieuwe vragenlijsten voor de andere twee grote doelgroepen van het CBR: de bestuurders ouder dan 75 en de bestuurders met een groot rijbewijs. 

Overgangssituatie

 Er blijft enige tijd sprake van een overgangssituatie. We werken tijdelijk met twee systemen en daarmee ook met verschillende procedures en formulieren. Ook blijven de huidige papieren vragenlijsten nog even in omloop en gaat de Engelstalig Gezondheidsverklaring voorlopig nog via het oude systeem. We verwachten dat we eind 2018 helemaal overgestapt zijn op de nieuwe vragenlijsten, het nieuwe systeem en de nieuwe formulieren en werkwijzen.   

Artsenportaal 

Vanaf het derde kwartaal van dit jaar is het streven dat het mogelijk wordt voor keurend artsen en specialisten om hun bevindingen digitaal te delen met het CBR. Als dat kan, dan leidt het digitaal invullen van de Gezondheidsverklaring tot een aanzienlijk sneller proces. Dit zogeheten artsenportaal gaan we ook weer stapsgewijs uitbreiden zodat het als informatiebron gaat dienen voor klanten met gegevens over welke artsen digitaal werken, de kosten en wachttijd per arts.

Voor meer informatie klik op de volgende link: https://www.cbr.nl/gezondheidsverklaring-kopen.pp

Vereniging Rijschool Belang
Vereniging Rijschool Belang
Vereniging Rijschool Belang