• VRB

Let op besloten nieuwsberichten zijn alleen beschikbaar als u inlogt.

 

Lenoir Opleidingen biedt alle leden van VRB 10% korting op WRM bijscholingscursussen (inclusief IBKI kosten), die geboekt worden voor 1 november 2019. Dit wil zeggen dat de reservering gemaakt is voor 01-11-2019. De cursusdag zelf mag ook na deze datum plaatsvinden.

Lenoir Opleidingen verzorgt WRM bijscholingscursussen op 18 verschillende locaties in heel Nederland. Er is dus altijd een bijscholingslocatie bij jouw in de regio! Kijk op https://allesvoorrijinstructeurs.nl/startdata-cursussen.html voor een overzicht van alle bijscholingsmogelijkheden. Hier kun je ook aanmelden voor je cursus. Vermeld op het inschrijfformulier dat je lid bent van de VRB. De korting wordt dan door Lenoir Opleidingen van het totaalbedrag in mindering gebracht

Elke geslaagde kandidaat voor het autopraktijkexamen krijgt de komende tijd van de CBR-examinator een zakje ADAS-autodrop.

Hierop staat een link naar een game op https://slimonderweg.nl/. Daarmee leer je op een speelse manier welke rijhulpsystemen er zijn in een auto en hoe je die op een veilige manier gebruikt. Bovendien kun je leuke prijzen winnen.

Het CBR vindt het belangrijk dat ADAS (Advanced Drivers Assistance Systems) veilig en verantwoord gebruikt worden. En dat start bij de beginnende bestuurder, de examenkandidaat. Daarom heeft het CBR zich aangesloten bij de ADAS-alliantie, een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De ADAS-alliantie wil zich inzetten om het veilig gebruik van ADAS de komende drie jaar met minimaal 20 % te verhogen. ADAS helpen immers de mens achter het stuur. En kunnen positief bijdragen aan de verkeersveiligheid. Voorwaarde is wel dat de mens goed met de ondersteunende systemen om kan gaan. Een grotere uniformiteit in deze systemen helpt daarbij.

Om het gebruik van ADAS tijdens het rijexamen een grotere rol te kunnen geven, doet het CBR samen met TU Delft en andere partijen onderzoek naar veilig en verantwoord gebruik van ADAS. Ook werkt het mee aan een goede voorlichting hierover. Zoals met behulp van de zakjes autodrop.

Op 29 juli verscheen er in de Volkskrant een mooi artikel van voorzitter Peter van Neck van de VRB. In dit artikel reageert Peter inhoudelijk op een eerder verschenen artikel van Josette van Wolferen betreffende het medisch traject van haar zoon die een rijbewijs wilde.

Bezoek de volgende pagina om het artikel te lezen: https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/weg-naar-het-rijbewijs-kan-lang-zijn~bb1dc2c1/ 

Naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant van afgelopen maandag waarin weer een zeer éénzijdig verhaal werd geplaatst over de gang van zaken bij het indienen van een gezondheidsverklaring hebben we als bestuur gemeend toch een keer openlijk te moeten reageren naar de redactie van de Volkskrant. De rol van het CBR- de keuringsartsen- de medische specialisten maar ook van de rijschoolhouders werd verkeerd weergegeven. Niet duidelijk werd geschreven welke rol de verschillende partijen moeten spelen maar ook welke kosten door welke partij in rekening worden gebracht.

https://www.volkskrant.nl/es-b88c5ed1b

Reactie van de VRB:

Lange procedures bij het vaststellen rijgeschiktheid.

Helaas dringt het bij rijbewijsleerlingen (en hun ouders) nog steeds niet altijd door dat het traject om een Verklaring van Geschiktheid bij iemand die een vraag met JA moet beantwoorden wel eens lang kan duren.

Je stuurt digitaal een Gezondheidsverklaring in via www.mijncbr.nl en wanneer je alle vragen met Nee kunt beantwoorden heb je nog dezelfde dag die broodnodige verklaring binnen. Niets aan de hand dus, de verklaring is zolang je nog in het rijbewijs-examentraject zit onbeperkt geldig.

Maar als je ook maar één vraag met Ja moet beantwoorden kom je in een ander digitaal bakje terecht en kan het afhankelijk van hetgeen er aan de hand is langer duren. Zeker als je wordt doorverwezen naar een medisch specialist die op zijn beurt kampt met wachttijden of voor het bepalen van zijn bevin-dingen weer afhankelijk is van andere behandelende specialisten. En als je langs meerdere artsen moet dan zul je tegen nog langere afhandeltijden aanlopen. Alle digitale systemen ten spijt.

Je doet er daarom als rijbewijs leerling verstandig aan om nog voor dat je aan het rijbewijstraject begint goed na te denken of al vaststaat dat je een vraag met Ja moet beantwoorden. Je rijinstructeur zal dit zonder de medische achtergronden te willen weten bij de aanmelding ook bespreken.

Aan het CBR ben je als kandidaat alleen maar € 37,80 verschuldigd hoe lang of kort het traject duurt. Het kostenverhaal voor de medisch specialist(en): die tarieven worden door NZA vastgesteld en betaal je ook rechtstreeks aan die specialist. En wanneer een rijtest deel uit gaat maken van het traject en er een lesauto nodig is dan komen de kosten hiervoor ook voor rekening van de kandidaat. En omdat er maar op 30 CBR oproepplaatsen rijtesten worden afgenomen kan dat qua inzettijd al snel 3 lesuren beslaan.

We hopen als branchevereniging VRB dat het verhaal van Mevr. Van Wolferen geen opmaat is om me-dische zaken niet naar waarheid in te vullen. Want de ene kant van het verhaal is dat in Nederland extra steun wordt geboden tijdens de reguliere schoolopleiding aan mensen met gedragsbeperkingen maar anderzijds kan hieruit voortvloeien dat er extra en zorgvuldige procedures bij het CBR moeten worden doorlopen. Dat heeft de wetgever in Nederland in het belang van de Verkeersveiligheid nou eenmaal bepaald.

Zaken die beter kunnen en moeten daar lopen we niet voor weg, we stellen ze ook regelmatig ter dis-cussie bij het CBR, maar als derde partijen moeten worden ingeschakeld is dat niet het CBR aan te reke-nen. Iedereen moet een eerlijke kans krijgen om een rijbewijs te kunnen halen waarbij opgemerkt dat kandidaten met ASS bijzondere talenten hebben die we moeten koesteren.

Algemene tip: lees de rijbewijstips die het CBR samen met de 3 brancheverenigingen heeft samenge-steld.

Beste VRB-leden,

koninklijke onderscheidingVandaag, vrijdag 26 april 2019, is VRB-voorzitter Peter van Neck benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Deze koninklijke onderscheiding heeft hij vanmorgen om 9.30 uur in het stadhuis van Rotterdam ontvangen uit handen van Burgemeester Aboutaleb.De benoeming heeft hij gekregen omdat hij opvallende prestaties heeft geleverd in zijn hoedanigheid als mede oprichter- bestuurslid en voorzitter van de VRB en nog meerdere maatschappelijke verdiensten voor de rijschoolbranche in zijn eigen kring Spijkenisse.

De voorbereidingen hiervoor waren zeer geheim, omdat het de bedoeling was dat Peter tot op het moment van de uitreiking van niets zou weten. Dat heeft wat moeite gekost, maar des te leuker was uiteindelijk de verrassing. Het is daarom ook dat wij dit nieuws niet eerder konden delen met U.

Leden die Peter vandaag persoonlijk willen feliciteren zijn tussen 15.45 uur en 18.30 uur welkom op zijn thuisadres Grutto 28 3191DD Hoogvliet

Met vriendelijke groet,

Irma Brauers Steijns
Yvette Schelle de Wit
Rob Steuten
Jos van Zuylen

vrblogo

Bekijk hier onder het filmpje van het CBR met de 7 examentips

Het CBR geeft in de live-uitzending van Kassa op zaterdag 8 december een toelichting.  

Ook willen we aangeven wat mensen het beste kunnen doen als ze een beoordeling van hun geschiktheid van het CBR nodig hebben:

-          Als een medische beoordeling nodig is, stuur dan 4 maanden voor het verlopen van het rijbewijs de Gezondheidsverklaring digitaal naar CBR (via Mijn CBR)

-          Maak snel de benodigde afspraken met de arts(en) en gebruik de CBR-hulpformulieren

-          Via Mijn CBR kunt u zien wat we nog nodig hebben om een besluit te kunnen nemen

-          Heeft u een vraag over uw medische beoordeling: stel die via het contactformulier/ e-mail. U krijgt dan sneller antwoord, of u wordt teruggebeld

Ingreep gehad voor je rijexamen? Vanaf volgende week moet je minimaal zes weken wachten voordat je een herexamen mag doen. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) stelt deze verplichte wachttijd in omdat de rijvaardigheid van de examenkandidaten vaak te slecht is.

Woordvoerder Irene Heldens van CBR: “Elke maand breken we gemiddeld 180 rijexamens voortijdig af omdat de kandidaten een direct gevaar vormen voor zichzelf, de examinator en het overige verkeer. De kandidaten kennen de voorrangsregels niet, snijden andere weggebruikers af en maken fouten met schakelen of sturen. Het komt zelfs wel eens voor dat het examen al op de parkeerplaats wordt stopgezet.” 

Aantal ingrepen is toegenomen

In 2017 breekt het CBR 1778 examens voortijdig af en over de eerste 9 maanden van 2018 zijn dat er al 1679. Heldens: “Het aantal ingrepen is alleen maar toegenomen, misschien omdat onze examinatoren doorhadden dat ze het examen niet hoeven af te maken als het onveilig is." In Noord-Holland worden de meeste rijexamens voortijdig gestopt, namelijk 576 en in Limburg de minste: 27 examens. De wachttijd is overigens niet bedoeld als straf, benadrukt Heldens. “Het is de gemiddelde tijd die een kandidaat nodig heeft om zijn rijvaardigheid op peil te krijgen.” 

Brancheorganisatie Vereniging Rijschool Belang is blij met de maatregel. Secretaris Irma Brauers: "De maatregel is een stap in de goede richting, maar er schort nog veel. Gemiddeld doet een Nederlander er 38 lessen over voordat hij klaar is voor het rijexamen. Dat wordt niet altijd duidelijk gecommuniceerd door rijschoolhouders. Er wordt beweerd dat je na tien lessen of vijf dagen al rijexamen kunt doen. Maar dat is echt niet mogelijk. Natuurlijk rijden er mensen in Nederland rond die in tien lessen hun rijbewijs hebben gehaald. Maar die mensen zijn nu 70 of 80 jaar zijn en deden examen toen de Nederlandse wegen een stuk minder complex waren. Met de huidige verkeersdrukte in Nederland anno 2018 moet je bedenken dat je veel meer lessen nodig hebt.”

Rijschoolhouders zijn zakenmannen

Brauers mist bij veel rijschoolhouders beroepsethiek. “Ze zijn geen leraren, maar zakenmannen. Hun motor is niet lesgeven, maar zoveel mogelijk geld verdienen. Mijn man, die al 38 jaar een rijschool runt, krijgt nog steeds buikpijn als een van zijn leerlingen zakt. Hij is een docent in hart en nieren en autorijles geven is echt zijn passie. Maar tegenwoordig zitten er zoveel rijschoolhouders tussen die even snel het WRM-certificaat hebben gehaald en voor wie het belangrijkste motief om rijles te geven ‘geld verdienen’ is. En deels zijn de mensen ook zelf schuldig, ze lezen zich niet goed in. Opmerkelijk, want voor de peuterschool van hun kind, of de middelbare school wordt vaak uitgebreid onderzoek gedaan, maar bij een rij-opleiding wordt vooral gekeken naar prijs en snelheid. Ik vind dat onbegrijpelijk.” 

Het CBR voert in de maand oktober 3 onderzoeken uit waaraan u en/of uw leerlingen kunt mee doen via de deze link.

Vereniging Rijschool Belang
Vereniging Rijschool Belang
Vereniging Rijschool Belang