• VRB

14-05-18 | Nieuwe mijlpaal in digitaliseringsproces rijgeschiktheid 

Het CBR zet weer een belangrijke stap in de digitalisering van het rijgeschiktheidsproces. Vanaf vandaag gaan twee nieuwe digitale vragenlijsten voor de Gezondheidsverklaring live. Dit zijn de vragenlijsten voor mensen van 75 jaar en ouder en voor mensen die hun groot rijbewijs willen halen of verlengen. Deze vragenlijsten staan vanaf nu op MijnCBR.nl, het klantenportaal van het CBR. 

Beter uitvragen
Met de nieuwe look en feel is het voor de klant en voor de keurend arts en medisch specialist gemakkelijker om de vragenlijst zo in te vullen dat we de benodigde informatie gericht ophalen. De vernieuwing van de vragen moet ertoe leiden dat mensen gerichter worden verwezen voor een medische beoordeling. De verwerking van de vragenlijsten, de keuringsverslagen (voorheen Geneeskundig verslag) en de rapporten en verslagen van de artsen gaat in toenemende mate via ons nieuwe systeem. 

Nieuwe vragenlijsten, nieuwe stap  

Het digitaliseren van het proces van rijgeschiktheid is een programma van jaren. Sinds januari zijn we stappen aan het zetten die ook direct zichtbaar zijn voor onze klanten. Zo hebben we begin dit jaar het klantenportaal, mijnCBR.nl, vernieuwd. Deze website is modern vormgegeven en geschikt voor mobiel en tablet, zodat mensen gemakkelijker hun gezondheidsverklaring kunnen invullen.   

Vervolgens hebben we de vragen van de vragenlijst voor de Gezondheidsverklaring vernieuwd. In eerste instantie alleen de vragenlijst voor de klanten die een verklaring aanvragen voor rijbewijs A, B, BE of T. Bij deze stap hebben we ook de veiligheidsgraad verhoogd. Omdat het gaat om de uitwisseling van medische gegevens vragen we mensen een DigiD met sms-code te gebruiken. Hiermee waarborgen we de privacy van onze klanten beter.  

Achter de schermen nemen we stapsgewijs ook een nieuw informatiesysteem in gebruik.  

Een systeem waarmee we de klant sneller, eenvoudiger en effici├źnter willen helpen. Sinds maart verwerken we steeds meer dossiers in dit nieuwe systeem. De meest recente stap in het proces is het live brengen van nog twee nieuwe vragenlijsten voor de andere twee grote doelgroepen van het CBR: de bestuurders ouder dan 75 en de bestuurders met een groot rijbewijs. 

Overgangssituatie

 Er blijft enige tijd sprake van een overgangssituatie. We werken tijdelijk met twee systemen en daarmee ook met verschillende procedures en formulieren. Ook blijven de huidige papieren vragenlijsten nog even in omloop en gaat de Engelstalig Gezondheidsverklaring voorlopig nog via het oude systeem. We verwachten dat we eind 2018 helemaal overgestapt zijn op de nieuwe vragenlijsten, het nieuwe systeem en de nieuwe formulieren en werkwijzen.   

Artsenportaal 

Vanaf het derde kwartaal van dit jaar is het streven dat het mogelijk wordt voor keurend artsen en specialisten om hun bevindingen digitaal te delen met het CBR. Als dat kan, dan leidt het digitaal invullen van de Gezondheidsverklaring tot een aanzienlijk sneller proces. Dit zogeheten artsenportaal gaan we ook weer stapsgewijs uitbreiden zodat het als informatiebron gaat dienen voor klanten met gegevens over welke artsen digitaal werken, de kosten en wachttijd per arts.

Voor meer informatie klik op de volgende link: https://www.cbr.nl/gezondheidsverklaring-kopen.pp

Vereniging Rijschool Belang
Vereniging Rijschool Belang
Vereniging Rijschool Belang