• VRB

Geachte heer/mevrouw,

Sinds 1 januari 2018 is het bij een aantal CCV-examens mogelijk om een examen met tolk af te nemen. Het betreft een pilot van één jaar.

Uit een tussentijdse evaluatie van de pilot zijn een aantal aandachtspunten naar voren gekomen. Twee wijzigingen worden per 15 juni doorgevoerd.

 

Woorden die de kandidaat moet kennen

Op basis van de toets matrijs heeft het CBR voor ieder examen een terminologielijst aangeleverd aan TolkenNet.

Op deze lijsten staan woorden/termen die wel vertaald maar niet omschreven mogen worden. Het is gebleken dat niet alle woorden op deze lijsten in alle talen te vertalen zijn.

Deze terminologielijsten zijn op de website gepubliceerd (https://www.cbr.nl/beroepsexamen-met-tolk.pp).

 

Kandidaten moeten tijdens het examen de woorden van deze lijst in het Nederlands kennen. Als de tolk geen mogelijkheid ziet om het woord te vertalen, noemt hij het Nederlandse woord.

 

Kandidaten die al staan ingepland voor een examen, zullen wij hierover informeren. 

 

Eerst tolk reserveren, dan CBR-examen

In overleg met TolkenNet, raden wij opleiders en kandidaten aan om eerst contact met TolkenNet op te nemen. In overleg met TolkenNet kan een locatie gekozen worden voor de afname van het examen. 

Afhankelijk van welke tolk ingezet kan worden, zou het kostenbesparend kunnen zijn als de kandidaat de tolk tegemoet zou kunnen komen (dit in verband met de reiskosten van de tolk).

Als het gaat om talen waarvoor minder tolken beschikbaar zijn, kan TolkenNet ook meteen aangeven wat mogelijk is.

 

Daarnaast hebben we opleiders en kandidaten, ook namens TolkenNet, dringend gevraagd om bij TolkenNet duidelijk aan te geven dat het om een CCV-examen gaat.

 

Op 14 juni staat dit bericht in CBR Info en op 15 juni op TOP Internet. Ook de website en het vademecum worden aangepast.

Vereniging Rijschool Belang
Vereniging Rijschool Belang
Vereniging Rijschool Belang