• VRB

 

De heer/Mevrouw
CBR Medische administratie/EV Postbus 1062
2280 CB RIJSWIJK

Ons kenmerk In behandeling bij

REL/29920 Rijgeschiktheid Medisch Onderwerp: blijven rijden met een verlopen rijbewijs

Geachte heer/mevrouw ,

Divisie Rijgeschiktheid

Lange Kleiweg 60 Postbus 1062
2280 CB Rijswijk ZH Tel 088 227 7700 www.cbr.nl

Datum

18 november 2019

U heeft een Gezondheidsverklaring opgestuurd. En u wacht op het besluit van het CBR. Het kan zijn dat uw rijbewijs in de tussentijd verloopt, of al verlopen is. Dat gebeurt bij veel 75-plussers en daar gaan we nu iets aan doen. Het kabinet heeft het volgende besloten: vanaf 1 december 2019 mogen 75-plussers tijdelijk blijven rijden met een verlopen rijbewijs.

Dit geldt ook voor u. In deze brief leest u wat dit voor u betekent.

Vanaf 1 december: rijden met een verlopen rijbewijs

U kunt vanaf 1 december rijden met een verlopen rijbewijs tot u van het CBR een besluit heeft ontvangen. Dit kan uiterlijk tot een jaar nadat uw rijbewijs is verlopen. Als het besluit positief is, kunt u daarna een nieuw rijbewijs aanvragen bij de gemeente. Als het besluit negatief is, mag u vanaf dan niet meer rijden.

Uw medische keuring loopt door

U heeft bericht van ons gehad dat u naar een arts of specialist moet, voor een keuring. Of u krijgt dat bericht binnenkort. Zorg dat u de afspraken maakt zodra u dit bericht krijgt. Als u hier te lang mee wacht, sturen wij u een herinnering. Als u hier niet op reageert, dan stoppen wij de procedure. U krijgt dan bericht dat u niet meer mag rijden met uw verlopen rijbewijs.

Wat mag wel, wat mag niet?

U mag uw huidige rijbewijs blijven gebruiken. Er gelden wel extra regels als u rijdt met een verlopen rijbewijs.

 • -  U kunt alleen in Nederland rijden, dus niet in het buitenland.

 • -  U kunt alleen met uw auto (B), auto met aanhanger (BE), motor (A), tractor (T) en bromfiets

  (AM) rijden. Dus niet met vrachtwagen of bus (C of D, CE of DE).

 • -  Uw verlopen rijbewijs is niet geldig als legitimatiebewijs.

  Twijfelt u zelf of u nog wel veilig kunt rijden? Bijvoorbeeld omdat uw gezondheid achteruit is gegaan? Neem dan contact op met de klantenservice van het CBR. Zij helpen u graag verder.

blad 1 van 2

Ongeval of aangehouden?

 • -  Bij een ongeval bent u gewoon verzekerd.

 • -  Ook kan de politie altijd zien of u mag rijden met uw verlopen rijbewijs. Zij controleren dit ter

  plekke bij de RDW.

 • -  Komt u in aanraking met de politie, omdat u niet veilig rijdt? Bijvoorbeeld vanwege uw

  medische situatie, of omdat u met alcohol of drugs hebt gereden? Dan meldt de politie dit aan het CBR. Het CBR kan dan bepalen dat u niet meer mag rijden met dit verlopen rijbewijs.

  Vraagt iemand anders namens u informatie op?

  Het CBR mag nooit persoonsgebonden informatie over anderen geven. Ook niet over de ontvangst van gegevens. Alleen als u hier schriftelijk toestemming voor geeft, mag iemand anders namens u informatie opvragen. Dit doet u met een machtigingsformulier: www.cbr.nl/machtiging.

  Heeft u vragen?

  Op Mijn CBR kunt u lezen hoe het staat met uw Gezondheidsverklaring. Ook op onze website www.cbr.nl/rijdenmeteenverlopenrijbewijs vindt u meer informatie. Veel vragen en antwoorden vindt u ook op www.cbr.nl/steleenvraag.

  Met vriendelijke groet, CBR, divisie Rijgeschiktheid

  Dit bericht is geautomatiseerd tot stand gekomen en daarom niet ondertekend.

Vereniging Rijschool Belang
Vereniging Rijschool Belang
Vereniging Rijschool Belang