• VRB

Let op besloten nieuwsberichten zijn alleen beschikbaar als u inlogt.

 

 

Relatie dag mailing 2

Relatie dag mailing 2.2

 

 

 

 

9 februari 2018

 

Zoals bekend staat de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) op de nominatie om vervangen te worden. De Wet DBA was bedoeld om duidelijkheid te scheppen over de vraag wanneer een arbeidsverhouding een dienstbetrekking is. In plaats van duidelijkheid te scheppen leverde de wet veel verwarring en onrust op onder zzp’ers en opdrachtgevers. Vanwege alle commotie rondom deze wet was de handhaving van de wet opgeschort.
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft nu meegedeeld dat de opschorting van de handhaving is verlengd tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen mocht geconstateerd worden dat sprake is van een dienstbetrekking. 

Wel worden de mogelijkheden voor handhaving bij kwaadwillenden vanaf 1 juli 2018 verruimd. Deze is dan niet langer beperkt tot de ernstigste gevallen. Voor handhaving is vereist dat de Belastingdienst kan bewijzen dat aan de volgende drie criteria is voldaan:
1. Er is sprake van een (fictieve) dienstbetrekking.
2. Er is sprake van evidente schijnzelfstandigheid.
3. Er is sprake van opzettelijke schijnzelfstandigheid.

 

 

De verwachting is dat per 1 januari 2020 nieuwe wet- en regelgeving in werking zal treden.

Vanaf 1 mei 2018 kunnen kandidaten het theorie-examen voor de auto, motor en bromfiets ook in de avond doen. Dan start het CBR een proef van zes maanden waarin kandidaten ook tussen 16.00 uur en 21.30 uur op examen kunnen. Het CBR wil hiermee de dienstverlening aan de klant verder verbeteren. 

Aan de proef doen alleen kandidaten mee die zelf het examen reserveren op Mijn CBR. Vanaf 18.00 uur betalen zij hiervoor een toeslag van € 4,45. De proef start in de locaties Amsterdam, Arnhem, Zwolle, Rijswijk en Groningen. Later tijdens de proef komen hier nog locaties bij. Kandidaten die een individueel theorie-examen willen doen kunnen ook op die plaatsen in de avond terecht. Tot 18.00 uur kunnen hier ook beroepsexamens worden gemaakt, die de kandidaat zelf of via zijn opleider reserveert. 

Met deze proef onderzoeken we de behoefte van onze klanten over onze openingstijden en of ze bereid zijn een toeslag te betalen voor een examen in de avonduren. 

Bron: CBR

Dat leerlingen tegenwoordig zelf hun gezondheidsverklaring in moeten vullen bij het CBR is niets nieuws. Er zijn wel veel vragen over. In de onderstaande link vind u een handig stappenplan van het CBR voor de leerling.

Gezondheidsverklaring aanvragen

De divisie CCV van het CBR is deze week met een pilot gestart waarbij het ID-bewijs van kandidaten wordt gecontroleerd aan de hand van een extra echtheidskenmerk.

Voor aanvang van het examen, of een cursus, wordt altijd het ID-bewijs van kandidaten gecontroleerd. Door nieuwe technieken is het nu mogelijk om, naast de bestaande controles die met het blote oog worden gedaan of door middel van een retro-check, ook controles uit te voeren op een digitale wijze. CBR voert een pilot uit om ervaring op te doen met deze nieuwe manier van controleren.

Met behulp van een mobiele telefoon wordt de chip in het rijbewijs gecheckt. Door de chip te controleren kunnen wij zien of de gegevens die op het rijbewijs staan, bijvoorbeeld de foto en de geboortedatum, overeenkomen met de gegevens die op de chip in het rijbewijs staan. Op de chip staat niet meer informatie dan op de ID-kaart zelf.

Wanneer de gegevens niet met elkaar overeenkomen, en er sprake is van identiteitsfraude, dan wordt aangifte gedaan tegen de kandidaat. Deze procedure is gelijk aan de huidige procedure bij identiteitsfraude. De gegevens van de chip worden niet opgeslagen op de telefoon.

De pilot wordt uitgevoerd door twee examinatoren en een aantal steekproefnemers van de divisie CCV. De controles vinden plaats bij onze praktijkexamens, nascholingscursussen, toets besloten terrein en de praktijktoets. De pilot duurt een maand. Na afloop van de pilot worden de gegevens geëvalueerd en wordt besloten of de digitale controle definitief wordt ingevoerd.

Peter van Neck draagt VRB-voorzitterschap over aan Eric Bakker

Peter van Neck heeft afscheid genomen als voorzitter van Vereniging Rijschool Belang (VRB). Dat gebeurde vrijdagmiddag in Lexmond tijdens de algemene ledenvergadering van de branchevereniging. Rijschoolhouder Eric Bakker uit Vlijmen wordt het nieuwe gezicht van de branchevereniging. Hij is voor drie jaar benoemd tot voorzitter van de VRB. Daarnaast zijn er twee nieuwe leden toegetreden tot het bestuur.

 

Peter van Neck (69) was sinds 2012 voorzitter van de branchevereniging. Naast dankwoorden vanuit het bestuur kreeg hij ook een toespraak van René Verstraeten, financieel directeur van het CBR, die samen met algemeen directeur Petra Delsing aanwezig waren bij de bijeenkomst. Hoewel Van Neck een stapje terug doet, blijft hij voorlopig als vice-voorzitter actief voor de branchevereniging.

Bron: Rijschoolpro

Welkom op de nieuwe website van de VRB

Vereniging Rijschool Belang
Vereniging Rijschool Belang
Vereniging Rijschool Belang