Dit zijn onze partners

Prikbord
Heeft u iets te koop plaats dit dan GRATIS op het prikboord! om een advertentie te laten plaatsen klik dan hier

Actueel VRB

Bericht over feestelijke ontvangst 500ste lidLees verder

VRB heeft een aanspreekpunt op (nagenoeg) iedere oproepplaats.

Wilt u meer info? Klik dan HIER

Nieuwe bijscholingsonderwerpen WRM 2015-2018, leerdoelen
Lees verder (PDF)
Vereniging Rijschool Belang

Direct lid worden? Klik dan HIER

Verkeersveiligheid krijgt in Nederland veel aandacht. Niet alleen infrastructureel maar zeker de spelers in het veld, zijn belangrijke schakels.

Als er een vliegtuig verongelukt en er honderden doden te betreuren zijn, staan de kranten er vol van. Maar dat er ieder jaar bijna 600 doden te betreuren zijn in het verkeer daar kijkt niemand meer echt van op. En wat ons nog grotere zorgen baart is het grote aantal gewonden waar de laatste jaren een stijging in te zien is.

Belangrijke schakel in deze keten zijn bestuurders, in welke categorie dan ook.Degene die aan de basis van een goed opgeleide verkeersdeelnemer staat is de rijinstructeur.

Rijschoolhouders en de rijinstructeurs in loondienst zijn niet massaal als branche vertegenwoordigd. Er zijn in Nederland, ongeveer 10000 personen die beschikken over een geldige WRM pas, waarvan er officieel bijna 7800 als rijschool actief zijn. Maar amper 15% is aangesloten bij een landelijke belangenvereniging.

Overheden en andere instanties zien door de bomen het bos niet meer. Want met wie moeten zij ruggespraak houden, standpunten afstemmen, ervaringen uit het veld vernemen, om tafel gaan zitten?

Om deze opleiders een stem te geven is in 2009 de Vereniging Rijschool Belang opgericht. Wilt u ook direct lid worden van een belangenvereniging die echt iets voor u doet klik dan HIER

Het VRB bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Peter van Neck,

Vicevoorzitter: Eric Bakker

Penningmeester: Henry Schouten,

Secretaris: Irma Brauers-Steijns .

Bestuurslid algemeen:

Yvette Schelle de Wit

Boudewijn Pijnappel

Nico van SwamVisie van VRB

Vereniging Rijschool Belang (VRB) heeft als primair doel: het behartigen van gemeenschappelijke, beroep gerelateerde belangen van rijschoolhouders en rijinstructeurs in Nederland.

De VRB is van mening dat de verkeersveiligheid in Nederland gebaat is bij een gedegen rijopleiding, in welke categorie dan ook. Hierbij moet niet uit het oog worden verloren dat inbreng van de ervaringen van mensen die hier dagelijks mee werken van essentieel belang is.

De vereniging wil de leden van de vereniging vertegenwoordigen in overleggen waarmee hij/zij beroepshalve geconfronteerd worden en streeft naar een reëel inkomen voor iedere rijschoolhouder/rijinstructeur. Door te samen zoeken naar goede oplossingen, heldere communicatie en door met de grootste overtuigingskracht een stevige lobby te voeren bij Ministeries, IBKI, CBR en rijinstructeurs-opleidingsinstituten wordt de branche toekomst bestendig en professioneler gemaakt. Hierdoor wordt het imago van de branche wordt een hoger niveau getild.

De vereniging zorgt door communicatie naar en met de leden , dat de meningen van de rijopleiders gehoord en gebundeld wordt en dat deze ervaringen/opmerkingen/aanvullingen op de juiste plek onder de aandacht wordt gebracht.

Daarnaast wil VRB een belangenbehartiger zijn bij conflicten met leerlingen, CBR, IBKI en andere organisaties waar je beroepshalve mee geconfronteerd wordt.

Deze doelen willen wij bereiken door met voortvarendheid en doorzettingsvermogen voor alle leden aan de slag te gaan te gaan zodat wij weer trots kunnen zijn op onze bijdrage om Nederland een stuk verkeersveiliger te maken.

Wat doet de VRB?

Vereniging Rijschool Belang wil:
 • Streven naar een reëel inkomen voor iedere rijschoolhouder/rijinstructeur
 • Het imago van de hele branche naar een hoger niveau tillen;
 • De branche toekomstbestendig maken;Samen zoeken naar goede oplossingen door heldere communicatie; 
 • Een stevige lobby voeren bij Ministeries, IBKI, CBR en opleidingsinstituten en samen zoeken naar houdbare alternatieven;
 • Aanpassen van het WRM traject naar een echte bijscholing;
 • Samen zorgen dat de negatieve gevolgen voor instructeurs /rijschoolhouders van tafel gaan;
 • De branche een stem geven die gedragen wordt door feedback van leden;
 • Leden een stem geven via nieuwsbrieven en tijdens de algemene ledenvergadering;
Belangenbehartiger zijn bij conflicten met leerlingen, CBR en anderen waarmee u beroepshalve geconfronteerd wordt.
VRB heeft inmiddels aangetoond een serieuze,gewaardeerde en loyale onderhandelingspartner te zijn. We hebben zitting in het Branche Voorzitters Overleg waar CBR, FAM en Bovag over de in en outs praten die belangrijk zijn voor alle betrokkenen.

 
Twee bestuursleden participeren in de CEC-WRM. Deze commissie bestaande uit vertegenwoordigers van de branche verenigingen, IBKI, Ministerie I&M, CBR, LBVI,VVB, KNMV, OTCRIJ en de Politieacademie bespreken welke bijscholingsonderwerpen bijgevoegd worden en/of verlengd worden. Deze commissie houdt zich ook bezig met de (vervroegde) WRM-evaluatie. De VRB is lid van de Gebruikersraad van het CBR en participeert in de subraad Opleidingen
 
Regelmatig nemen wij contact op met politici. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken wij de meest actuele zaken die aandacht of juist geen of onvoldoende aandacht krijgen.
Andersom hebben politici de weg naar ons gevonden . Ze krijgen meermaals zaken op hun agenda waarvan zij nauwelijks of geen inhoudelijke kennis hebben. En gelukkig kunnen wij als ervaringsdeskundigen aanvullende informatie verstrekken; ervaringen die wij zelf ondervonden hebben en signalen die wij vanuit het veld opvangen.

Op verzoek van de politiek hebben we in augustus 2016 samen met de andere brancheverenigingen het startdocument geschreven. In oktober 2016 is naar aanleiding van dit startdocument een Eisen en Aanbevelingen lijst aangeboden aan de Tweede Kamerleden en I&M. Dit heeft er voor gezorgd dat de Minister van I&M het aangepaste wijzigingsvoorstel WRM heeft ingetrokken. Een nieuw voorstel zal medio mei 2017 weer samen afgestemd worden
 
Gevraagd en ongevraagd onze meningen geven op een fundamentele manier. Niet alleen kritiek leveren op de gang van zaken, maar samen nadenken hoe zaken verbeterd kunnen worden. De hulp van leden uit het hele land is van cruciaal belang.
Wanneer we een grote groep rijschoolhouders en rijinstructeurs als lid kunnen vertegenwoordigen, kunnen we samen een vuist maken.
Als ook u direct lid wil worden klik dan hier.Word lid van de VRB en scrijf je direct in!


Waarom lid worden?

De VRB is er voor ú. Blijft u de VRB steunen?

In de rijschoolbranche is het inmiddels goed nieuws: de VRB is dé belangenvereniging voor alle rij-instructeurs. De VRB is opgericht op 29 april 2009 en vertegenwoordigt zowel zelfstandige ondernemers en freelancers alsmede rijinstructeurs in loondienst.

De VRB heeft al enkele wapenfeiten op haar naam staan, uiteraard in úw belang
Zo is ondanks het jonge bestaan al bereikt dat de VRB de officiële spreekbuis is voor haar leden bij het CBR, het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, IBKI en de andere branchevertegenwoordigers. En ook hier geldt: hoe meer leden de VRB vertegenwoordigt, hoe invloedrijker onze mening is.

Compleet pakket ledenvoordelen
Naast vertegenwoordiging van de belangen van de leden, biedt de VRB diezelfde leden een zeer aantrekkelijk en compleet pakket voordelen. Financiële voordelen die de leden direct positief in hun beurs merken en kwalitatief uitstekend afgestemd zijn op de dagelijkse praktijk.

Uw belang is het belang van de VRB
Omdat wij nu en in de toekomst willen opkomen voor de belangen van de rijschoolbranche, uw belangen dus, en tevens willen werken aan een positief imago voor de branche, verzoeken wij u om ook in de toekomst lid te worden en te blijven van de VRB. Van groot belang om uw mening te kunnen blijven vertolken. Door de VRB te steunen, werkt de VRB op haar beurt aan het verder optimaliseren van uw werkomstandigheden.

Elk lidmaatschap telt
Met inmiddels 558 VRB leden, kunnen samenwerkingspartners niet langer om uw mening heen. Samen staan we sterk en bereikt u meer dan alleen.

Wordt lid van de VRB en schrijf u direct in!

De vereniging

Ben jij op zoek naar een rijschool bij jou in de buurt? Klik dan HIER

Bent u lid van de VRB?

Dan staan uw naam en adresgegevens al vermeld. U kunt uw gegevens echter aanvullen en voorzien van uw logo en/of foto. Om uw gegevens aan te vullen moet u een inlogcode aanvragen. Om uw inlogcode aan te vragen klik dan HIER

Het bestuur

Sinds de eerste algemene ledenvergadering van 14 september 2012 heeft de vereniging een democratisch gekozen bestuur. Deze bestuursleden hebben grote kennis van en affiniteit met de rijschoolbranche. + Lees verder

Zij besteden ieder met hun eigen achtergrond en ervaring heel veel tijd aan de belangenbehartiging van de leden.

De VRB heeft dringend behoefte aan leden, die hun stem willen laten horen en ook aan mensen die de schouders onder een krachtige vereniging willen zetten. Mensen die bereid zijn de stem te zijn van de rijscholen in Nederland en die energie willen steken in de commissies die besluiten voorbereiden. Mensen die onze vereniging sterker willen maken. Voor de prijs hoeft u het niet te laten, want een lidmaatschap van VRB kost slechts € 6,- per maand.

Samen staan we sterk!


Geschiedenis

In het begin van het jaar 2009 was er veel onrust onder de rijschoolhouders in Nederland, wat resulteerde dat een aantal regio verenigingen contact met elkaar zochten via de mail en telefoon. + Lees verder

Er werd een afspraak gemaakt om in Appeltern bij elkaar te komen.

De Nijmeegse Autorijschool Combinatie ( NAC ) , Belangen-vereniging Rijscholen Kring 71 ( BVR kring 71 ), Rijschool Vereniging Regio Oost ( RVRO ), en kring Spijkenisse waren aanwezig.

Er werd een werkgroep opgericht die ging onderzoeken of het mogelijk was om een nieuwe landelijke branche organisatie op te richten.

29 april 2009 werd de vereniging voor rijschoolbelangen (www.derijschoolbranche.nl) opgericht. In de Tweede Kamer werd deze naam altijd afgekort als VRB. Op 14 september is in de eerste algemene ledenvergadering besloten om de naam derijschoolbranche.nl te veranderen in VRB.


Missie / Visie
Vereniging Rijschool Belang (VRB) heeft als doel: het behartigen van gemeenschappelijke belangen van rijschoolhouders en rijinstructeurs in Nederland. + Lees verder

De VRB is van mening dat de verkeersveiligheid in Nederland gebaat is bij een gedegen rijopleiding, in welke categorie dan ook. Hierbij moet niet uit het oog worden verloren dat inbreng van de ervaringen van mensen die hier dagelijks mee aan de slag gaan van essentieel belang is.

De vereniging wil de leden van de vereniging vertegenwoordigen in overleggen waarmee hij/zij beroepshalve geconfronteerd worden en streeft naar een reëel inkomen voor iedere rijschoolhouder/rijinstructeur. Door te samen zoeken naar goede oplossingen, heldere communicatie en met de grootste overtuigingskracht een stevige lobby te voeren bij Ministeries, IBKI, CBR en opleidingsinstituten wordt de branche toekomst bestendig gemaakt. Het imago van de branche wordt op deze manier naar een hoger niveau getild.

De vereniging zorgt door communicatie naar en met de leden, dat de meningen van de rijopleiders gehoord en gebundeld wordt en dat deze ervaringen/opmerkingen/aanvullingen op de juiste plek onder de aandacht wordt gebracht.

Daarnaast wil VRB een belangenbehartiger zijn bij conflicten met leerlingen, CBR, IBKI en anderen waarmee U beroepshalve geconfronteerd wordt.
Deze doelen willen wij bereiken door met voortvarendheid en doorzettingsvermogen voor alle leden aan de slag te gaan te gaan zodat wij weer trots kunnen zijn op onze bijdrage om Nederland een stuk verkeersveiliger te maken.VRB (Vereniging Rijschool Belang)
Klimmerseind 28
6245 HH Eijsden

E-mail info@vrb.nu

Telefoon 06 - 282 848 36

Heeft u vragen? Neem dan bij voorkeur contact met ons op via onderstaand formulier.

Beste aspirant bestuurder,


De VRB-website is van de belangenvereniging van en voor zelfstandige autorijschoolhouders en rijinstructeurs. Naast de belangen van de rijscholen, worden ook de belangen van jou als aspirant bestuurder behartigd.

Helaas zijn er in Nederland nog teveel rijschoolhouders, die niet georganiseerd zijn bij een branche vereniging. Zij werken veelal zelfstandig en hebben geen interesse om collectief de rijschoolbranche te dragen.

VRB leden, zijn gemotiveerde rijschoolhouders/instructeurs, die hun vak serieus nemen en als primair doel hebben hun kandidaten een gedegen rijopleiding te geven en goed voor te bereiden op het CBR examen . Na het behalen van je rijvaardigheidsbewijs bij het CBR en daarna je rijbewijs bij de gemeente zul je, veilig, vlot en zelfstandig kunnen deelnemen aan het hedendaagse verkeer als beginnende bestuurder en uitgroeien tot een ervaren chauffeur.

Branche overleg

De VRB neemt deel aan diverse klankbordgroepen en commissies. Wij overleggen met meerdere branche genoten, om een aantal zaken goed werkbaar te houden met en voor jullie als aspirant bestuurder. Denk hierbij aan:

 • Het kort houden van wachttijden voor theorie- en praktijkexamens bij het CBR;
 • Goed contact houden met het CBR om alle examens zo goed mogelijk te laten verlopen;
 • Overleg plegen en voorstellen doen richting het Ministerie van I&M om ontstane problemen te tackelen;
 • De aangesloten rijschoolhouders scherp te houden d.m.v. goede bijscholing;
 • De rijschoolhouders op tijd informeren over wetswijzigingen;
 • Door goede onderlinge samenwerking kunnen rijschoolhouders elkaar de helpende hand bieden bij calamiteiten zoals problemen met de auto's of vervanging bij ziekte.
Tussenkomst

Hierbij kan je denken aan bemiddeling tussen de VRB-rijschoolhouder en jij als aspirant bestuurder, mocht er een meningsverschil ontstaan tijdens de rijopleiding. Je kunt dan contact opnemen met het VRB bestuur en wij stemmen af of het geschil tussen jou en de rijschoolhouder opgelost kan worden.

Op zoek naar een geschikte VRB rijschool

Heb je besloten om de rijopleiding te gaan volgen bij een VRB rijschool bekijk de ledenlijst voor een passende VRB rijschool in jouw omgeving.
Bij het bepalen van je keuze voor een rijschool kun je op www.ibki.nl checken of de rijschoolhouder van je keuze beschikt over een geldige WRM bevoegdheid om rijles te mogen geven. Dit is helaas geen vanzelfsprekendheid. Iedere rijinstructeur heeft een bevoegdheid van 5 jaar. In die 5 jaar moet de rijinstructeur een bijscholingstraject doorlopen om die bevoegdheid te behouden. Met behulp van zijn achternaam (let op de spelling) en de geboortedatum kun je in een oogopslag zien of dit het geval is. Werkt je rijschool met meerdere instructeurs vraag dan ook naar de naam en geboortedatum van je instructeur.
Wanneer je op examen wil gaan en je instructeur niet bevoegd is, mag hij niet meerijden tijdens de TTT en het rijexamen. Het voorkomt dat je voor onaangename verrassingen komt te staan. We merken hierbij op dat alle bij de VRB aangesloten leden beschikken over een geldige WRM pas. Voor een VRB rijschool bij jouw in de buurt klik dan HIER

Wij wensen jou veel plezier tijdens de rijopleiding en natuurlijk veel succes bij het CBR examen.

Met vriendelijke groet,

Het VRB bestuur.


VRB informatie voor de pers


Wilt u aandacht besteden aan een activiteit of heeft u vragen over de rijschoolbranche neem dan contact op de voorzitter van de VRB


Via mail naar: voorzitter@vrb.nu

Via mobiel: 06-44176165

Via het secretariaat:

VRB (Vereniging Rijschool Belang)
Klimmerseind 28
6245 HH Eijsden
Rij-instructie geeft de voorzitters Frank Hoornenborg (BOVAG Rijscholen), Peter van Neck (VRB) en Ruud Rutten (FAM) de
gelegenheid een onderwerp aan te snijden.

Rij-instructie juli:
Frank Hoorenborg
De stormloop bijbenen
Veel rijscholen hebben het goed druk
dezer dagen. De animo voor 2toDrive is groter dan....
Ruud Rutten
FAM wil het samen doen

Waarschijnlijk heeft u het al ergens
gelezen of gehoord: de FAM gaat zich.....


Peter van Neck
Nederland wordtreview-moe
Wellicht hebben jullie het zelf al
gemerkt: Nederland wordt review-moe...

Wil u de hele colum lezen? Klik dan HIER


Wilt u eerdere columns lezen? Klik dan HIER

Met dank aan Rij-instructie


BVO BULLETIN 2 SEPTEMBER 2016


Presentatie voorgenomen besluit TTSEr heeft een onderzoek plaatsgevonden door RoyalHaskoningDHV om na te gaan of het toevoegen van tekst-to-speech (TTS) het slagingspercentage verhoogt. Uit het onderzoek is gebleken dat TTS geen invloed heeft op de prestaties van de kandidaat. Het advies aan de directie is...... lees verder


Het Startdocument brancheorganisaties (VRB, FAM en BOVAG) ten behoeve van de Tweede Kamer op wetsontwerp "Wijziging Wet Rijonderricht Motorrijtuigen 1993” vind u HIER

Het document Eisen en Aanbevelingen dat medio oktober naar de Tweede Kamer is gegaan vind u HIER