• VRB - Vereniging Rijschool Belang
 • VRB - Vereniging Rijschool Belang

FAQ

Vereniging Rijschool Belang wil zich inzetten voor het algemeen belang van de branche, waarbij de belangen van de eigen leden de hoogste prioriteit hebben.

Hieronder enkele belangrijke punten en voorbeelden waar we als belangenvereniging voor staan:

 • Het imago van de hele branche naar een hoger niveau tillen
 • De branche toekomstbestendig houden
 • Wij zijn voortdurend in contact met instituten als de Koepel, I&W, IBKI, CBR, opleidingsinstituten en leermiddelontwikkelaars
 • Wij streven naar een kwalitatief hoogwaardige en gezonde branche

 

Hoe doen we dat

De VRB kan bemiddelen bij dreigende conflicten met leerlingen, het CBR en anderen waar u beroepshalve mee geconfronteerd wordt. We hebben aangetoond een serieuze, positief kritische, en loyale onderhandelingspartner te zijn. In het branche Voorzittersoverleg en de Koepel worden zaken die relevant zijn voor alle betrokkenen, afgestemd om zodoende een bijdrage te leveren om de hele branche te professionaliseren. Onze bestuursleden met de daarvoor benodigde kennis vertegenwoordigen de VRB in dit overleg.

Twee bestuursleden participeren in de Adviesraad WRM. Deze raad, bestaande uit vertegenwoordigers van diverse brancheverenigingen, IBKI, Ministerie I&W, CBR, LBVI,VVB, KNMV, OTCRIJ en de Politieacademie, bespreekt welke bijscholingsonderwerpen bijgevoegd worden en/of verlengd worden. Deze adviesraad is in constante bewegingen en de VRB houdt hierbij constant de vinger aan de pols om lopende zaken zo gunstig mogelijk voor ons als professionals en onze leerlingen te positioneren.

De VRB is tevens lid van de Gebruikersraad van het CBR en participeert in de Subraad Opleidingen. In het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2020-2030 zijn de eerste twee jaren de beginnend bestuurder als speerpunt genoemd.

O.a. In onderstaande zaken heeft de VRB een belangrijke rol gespeeld

 • Startdocument
 • Samen sterk document, wat weer de aanleiding is geworden voor het
 • Inbouwen van speerpunten vanuit het Samen sterk document in het rapport van rijles naar rijonderwijs (rapport Roemer)
 • In constructief overleg met I&W en andere branchegenoten komen tot oprichting van de Koepel naar aanleiding van het plan Roemer.

In onderstaande zaken is de VRB nog steeds actief betrokken

 • Verdere uitwerking en implementatie rapport Roemer
 • Collegiale toetsing op verzoek van I&W
 • Vele andere zaken

Gevraagd en ongevraagd onze meningen geven op een positief kritische maar tevens opbouwende manier op fundamentele zaken die onze branche aangaan. Dus niet alleen kritiek leveren op de gang van zaken, maar samen nadenken hoe zaken verbeterd kunnen worden. De hulp van leden uit het hele land is hierbij van cruciaal belang.